Gölge Kütüphaneler: İtaatsiz Bakım ve Bilgi Müşterekleri

Tomıslav Medak & Marcell Mars

23 Aralık 2021 Perşembe 19:30 IST/17:30 CET

Çevrimiçi etkinlik

Dijital ağlar her türlü kaynağa erişimimizi geniş ölçüde arttırmış olsa da, halk kütüphaneleri dijital kaynakları kullanıcılarına basılı kaynakları açtıkları ölçüde açmadılar. Bunun sonucu olarak, kütüphaneler bilim ve edebiyatın yaygınlaşması, düzenlenmesi ve dağıtımı konusunda merkezi konumlarını kaybettiler. Dijitalleşme süreci, toplumların bilim ve edebiyat eserlerini nasıl yarattığı, koruduğu ya da erişilir hale getirdiği üzerine yeni tartışma olanakları sağlarken, entelektüel yaratımı bir toprak parçası gibi değerlendiren baskın anlayış mülkiyet biçimleriyle de birleşince kültürel üretim sistemlerini değiştirmemize mani oldu. Bu bağlamda, coğrafi ya da ekonomik engellerden dolayı bilgiye erişimleri engellenen kullanıcılar, gölge kütüphaneler yaratarak, ya da PDFleri çoğaltıp paylaşarak kendi alternatif erişim kanallarını oluşturup, halk kütüphanelerinin yapamadıklarını ikame etmiş oldular.

Medak ve Mars bu konuşmalarında, kendisi de bir gölge kütüphane olan Dünyanın Hafızası projelerini fikri mülkiyete karşı gelişen amatör kütüphanecilik ve kitlesel itaatsizlik bağlamında tartışacaklar. Bilgi muhafazası olarak adlandırdıkları dijitalleştirme, koleksiyon yaratma, paylaşma ve gölge kütüphaneler için altyapı hazırlama süreçleri ile bu pratiklerini devam ettirmek için ürettikleri araç ve iş akışlarının ardındaki tekno-politikaları ve hafızalaştırma taktiklerini paylaşacaklar. 

Araştırmacı ve yazılımcı Marcell Mars, Zagreb’deki MAMA Multimedya Enstitüsü’nün kurucularındandır. 2011 yılında Hollanda’daki Jan Van Eyck Akademisi’nde başlattığı Yönetici Sınıflar Araştırmaları projesinde Google, Amazon, Facebook ve eBay gibi şirketlerde en ileri dijital yeniliklerin, adaptasyonların ve zekanın nasıl geliştirdiği üzerine çalıştı. Halen Tomislav Medak ile birlikte kurdukları Memory of the World/Kamu Kütüphanesi’nin yazılım altyapısını geliştirmekte. 

Coventry Universitesi Postdijital Kültürler Merkezi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Tomislav Medak, MAMA Multimedya Enstitüsü’nün teori ve yayın ekibinin üyesi ve Memory of the World/Kamu Kütüphanesinin amatör kütüphanecisidir. Araştırması teknoloji, kapitalist ilerleme, post-kapitalist geçiş süreçleri, ve özellikle fikri mülkiyet ekonomileri ve tekno-bilimin eşitsizliği üzerinedir. Marcell Mars ile beraber Public Library ve Guerrilla Open Access kitaplarının ortak editörüdür.  

Tomislav Medak ve Marcell Mars, Valeria Graziano ile birlikte Pirate Care projesinin kolaylaştırıcılığını yapmaktadırlar.

 

KONUŞMA DİLİ İNGİLİZCE OLACAKTIR