KIRIK*, Türkiye ve benzer coğrafyalarda arada kalan konu, kişi ve topluluklar için araştırma odaklı, katılımcı ve eleştirel bir inisiyatif olmayı hayal ediyor. 

KIRIK kelimesini garip ve eğreti olan, kuir, renk nüansı, fay kırığı gibi anlamları kapsadığı ve kucakladığı için kendimize isim olarak seçtik.

İnisiyatifimiz son yıllarda Türkiye’de toplumsal, bireysel, kültürel ve siyasi alanların daralmasına bir cevap olarak ortaya çıktı. Bu zorlu dönemde, parçası olduğumuz kolektifler ve dayanışma örgütleri varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, büyük kültür kurumları ise varoluş amaçlarının parçası olan kimi programlarından taviz vermek zorunda kaldılar. Baskılar ve engellemeler karşısında ortaya çıkan acil dayanışma ihtiyacı yüzünden kendimizi savunma hatları etrafında kenetlenirken bulduk. Yaşamlarımıza yapılan saldırıları savuşturabilmek için sarıldığımız hak temelli aktivizm giderek önem kazanırken, bu alanı zenginleştirebilecek nüanslı tartışmaları sürdürebileceğimiz mekan ve aralıkları kaybetmeye başladık.

Artık yeni bir yönteme ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Dayanışma vurgusunun neleri göz ardı ettiğine bakmak, bizi kısıtlayan savunma hatlarının ötesine geçerek aralarda kalmış  tartışmaları canlandırmak istiyoruz. Bir arada durmanın nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini unutmadan aralıkların, arada olmanın ve arada kalmanın imkanlarını ve geleceğini birlikte keşfetmek istiyoruz. Konuşma, tartışma, gösterim ve atölye çalışmaları aracılığıyla fikir üretimine ve paylaşımına alan açmayı hedefliyoruz. 

Yakın gelecekte kendine ait bir mekanının da olmasını hayal ettiğimiz KIRIK, müttefiklerimizle yapacağımız fikir alışverişleri ve tartışmaların sonucunda oluşan çevrimiçi programlar ile başlıyor. 

* aralık / arada kalan / kuir / garip / renkte nüans / fay kırığı 

Sanat çalışmaları genellikle video ve yerleştirmelerden oluşan Zeyno Pekünlü, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın koordinatörlüğünü yürütüyor. Zeyno aynı zamanda Red Thread editöryel kolektifinin ve Institute of Radical Imagination’ın üyesi. Köken ile birlikte free-lance çalışanlara dayanışma ve çalışma mekanı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Dünyada Mekan kolektifinin içinde yer aldı. 2011’den beri sanatçı hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında çalışan çeşitli grupların parçası oldu. 

Aldığı tiyatro eğitiminin ardından film ve video işleri yapmaya başlayan Köken Ergun, sanat pratiğinin yanı sıra uzun yıllar İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda değişik görevlerde bulundu. !f istanbul Film Festivali’nin de kurucuları arasında yer alan Köken, Watermill Center ve Artists Video and Film Association Berlin gibi bir çok kolektifin parçası olmuştur. Halen Arşivden Sonra? inisiyatifinin üyelerindendir. 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir. Bizi başlangıç aşamasında destekleyen Foundation for Arts Initiatives’e, hosting desteği için put.io’ya, geçici çalışma mekanı sağladığı için SPOT Projects ve ekibine teşekkür ederiz.

Tasarım ve görsel kimlik – Ceren Abay
Web tasarım ve uygulama – Erge Yeksan