KIRIK*, Türkiye ve benzer coğrafyalarda arada kalan konu, kişi ve topluluklar için araştırma odaklı, katılımcı ve eleştirel bir inisiyatiftir.

KIRIK kelimesini garip ve eğreti olan, kuir, renk nüansı, fay kırığı gibi anlamları kapsadığı ve kucakladığı için kendimize isim olarak seçtik.

İnisiyatifimiz son yıllarda Türkiye’de toplumsal, bireysel, kültürel ve siyasi alanların daralmasına bir cevap olarak ortaya çıktı. Bu zorlu dönemde, parçası olduğumuz kolektifler ve dayanışma örgütleri varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, büyük kültür kurumları ise varoluş amaçlarının parçası olan kimi programlarından taviz vermek zorunda kaldılar. Baskılar ve engellemeler karşısında ortaya çıkan acil dayanışma ihtiyacı yüzünden kendimizi savunma hatları etrafında kenetlenirken bulduk. Yaşamlarımıza yapılan saldırılar giderek artarken nüanslı tartışmaları sürdürebileceğimiz mekan ve aralıkları kaybetmeye başladık.

KIRIK bir arada durmanın nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini unutmadan aralıkların, arada olmanın ve arada kalmanın imkanlarını ve geleceğini keşfetmeye çalışıyor. Konuşma, tartışma, gösterimler ve toplantılar aracılığıyla fikir üretimine ve paylaşımına alan açmayı hedefliyor.

KIRIK ilk senesinde dayanışmanın radikal anlamlarına odaklanan konuşma serisinin yanı sıra ekolojik kriz, kolonyalizm, ektraktivizim, kapitalizm ve suç, soykırım, mesuliyet konularına değinen filmlerden oluşan gösterim programları gerçekleştirdi. İkinci senesinde ise ağırlıklı olarak yaptırım ve boykotların yakın coğrafyadaki karmaşık tartışmalarına ve kültürel hegemonya ve kültürel kamplaşma konularına odaklanan konuşma ve gösterimler yapmayı hedefliyor. 

* aralık / arada kalan / kuir / garip / renkte nüans / fay kırığı

Sanat çalışmaları genellikle video ve yerleştirmelerden oluşan Zeyno Pekünlü, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın koordinatörlüğünü yürütüyor. Zeyno aynı zamanda Red Thread editöryel kolektifinin ve Institute of Radical Imagination’ın üyesi. Köken ile birlikte free-lance çalışanlara dayanışma ve çalışma mekanı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Dünyada Mekan kolektifinin içinde yer aldı. 2011’den beri sanatçı hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında çalışan çeşitli grupların parçası oldu. 

Aldığı tiyatro eğitiminin ardından film ve video işleri yapmaya başlayan Köken Ergun, sanat pratiğinin yanı sıra uzun yıllar İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda değişik görevlerde bulundu. !f istanbul Film Festivali’nin de kurucuları arasında yer alan Köken, Watermill Center ve Artists Video and Film Association Berlin gibi bir çok kolektifin parçası olmuştur. Halen Arşivden Sonra? inisiyatifinin üyelerindendir.

Bizi başlangıç aşamasında destekleyen Foundation for Arts Initiatives’e ve SAHA’ya, hosting desteği için put.io’ya, teşekkür ederiz.

Tasarım ve görsel kimlik – Ceren Abay
Web tasarım ve uygulama – Erge Yeksan
Sosyal Medya ve genel koordinasyon -Çisel Karacebe